Vad vi vill

Glenns Glas AB startades 2001 av Glenn Tranberg och har ända sedan starten ägnat sig åt alla, inom branchen förekommande, glasarbeten. Företaget har sakta men säkert
vuxit sig  framgångsrikt och idag arbetar sju personer på Glenns Glas. Företaget drivs sedan januari 2017 av grundarens söner, Adam Tranberg och Tim Tranberg. 

Vi strävar alltid efter att du som kund ska vara så nöjd det är möjligt. Det innebär att ge bästa möjliga service, vara kostnadseffektiva, hålla tidsramar och aldrig göra avkall på kvalitén.
Tack vare långsiktiga samarbeten med våra leverantörer kan vi idag erbjuda väldigt konkurrensmässiga priser på alltifrån isolerglas, speglar, vanligt floatglas som till räckesstolpar och beslag. 

Vårt motto är att det bara är din fantasi som sätter våra gränser. Glas är ett fantastiskt material som vi älskar, låt oss uppfylla dina idéer.  Det mesta går att lösa och om inte vi kan så hittar vi någon som kan.
Vi är stolta glasmästare men inte för stolta för att be om hjälp. Vi hoppas få se även dig som en av våra nöjda kunder. Väl mött!

 

 

Vi är Glenns Glas

Adam Tranberg, ägare & projektledare

Tim Tranberg, ägare & montör

Rickard Bergstrand, montör

Daniel Lindell, montör

Rasmus Klasson, montör

Agneta Tranberg, kontor

Glenn Tranberg, mentor & montör

 

 

Miljö- & kvalitetspolicy

Glenns Glas är ett glasföretag som utför större entreprenader, planglasarbeten, balkong- och altaninglasning. Vi arbetar även med inredningsglas. Vi är ett auktoriserat glasmästeri.
Som företag i glasbranschen arbetar vi tillsammans med kunder och leverantörer för att utveckla och förbättra vårt miljö- och kvalitetsarbete och för att kunna uppfylla
kunders och andra intressenters krav så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Vi strävar efter att förebygga föroreningar och minska miljöpåverkan i vår verksamhet bland annat gällande kemikalier och transporter.
Vår främsta miljöinsats sker genom att ge våra kunder information och rådgivning kring hur de kan spara energi i sitt hushåll genom byten till bättre isolerande fönster och glas.

Vi arbetar ständigt för att leverera rätt produkt, i rätt tid, till rätt pris och rätt kvalité. Vi håller oss informerade om och följer lagar, förordningar och föreskrifter som berör vår verksamhet och våra produkter.
Vid bedömning av affärspartners betraktar vi aktivt miljö- och kvalitetsarbete som en merit.

Genom utbildning, kontinuerlig dialog och information ska våra anställda hållas medvetna om sitt miljö- och kvalitetsansvar för att kunna påverka detta arbete i positiv riktning.

 

2018-12-28

 

Adam Tranberg / Tim Tranberg

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.